Sự tử tế nửa vời và một nửa của sự thật

6 thoughts on “Sự tử tế nửa vời và một nửa của sự thật”

  1. Comment đầu tiên luôn nhá :)) Thật muốn diện kiến cô em hót gơn kia một lần cho biết thế nào ghê :”> Btw em thích bài này (y)

    Liked by 2 people

  2. Người ta tốt với mình nhưng không tốt với người khác, không có nghĩa là người ta sẽ tốt với mình cả đời. Rồi đến khi mình hết giá trị lợi dụng người ta cũng sẽ đối xử với mình tệ như bao người khác thôi.
    Sao có bao nhiêu người không chịu hiểu điều này…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s